Najnowsze informacje:
» Progi podatkowe
» Własna firma: podatki i ulgi
» Jak zarabia państwo?
» Usługi doradcy podatkowego
» Rachunek do umowy o dzieło

» Absurdy naszej rzeczywistości - podatek od psów

» Jaka jest faktyczna stopa zwrotu z lokaty bankowej?

» Definicja i cechy podatku VAT

Kredyt studencki
Preferencyjny kredyt dla studentów - jak go zdobyć? Czy warto się o niego starać? Sprawdź!
www.kredytstudencki.netInformacje


Jest to obowiązkowe świadczenie osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa, zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Prawo w niektórych krajach (m.in. w Polsce) wyróżnia pojęcia podatku dochodowego


Definicja i cechy podatku VAT


VAT (z angielskiego Value Added Tax) jest podatkiem od towarów oraz usług. Został on wprowadzony w 1993 roku i zastąpił ważny do wtedy podatek obrotowy. Wkroczenie tego podatku spowodowało bezpośrednie opodatkowanie sprzedaży, przez co można go pobierać w każdej kolejnej fazie obrotu.

Podstawowymi cechami VAT są jego powszechność, neutralność, wielofazowość oraz potrącalność.

Pierwsza z tych cech - powszechność - mówi nam o tym, iż podatnikiem jest każdy podmiot, który dokonuje opodatkowanych czynności, bez względu na status cywilno-prawny. Dzięki temu może być realizowana zasada równości opodatkowania jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, osób cywilnych oraz prawnych.

Neutralność podatku VAT wskazuje na to, iż dzięki prawu do odliczenia swojego podatku naliczonego, każdy podatnik nie ponosi faktycznie jego ciężaru. Podatek ten często jest nazywany podatkiem od konsumpcji, gdyż całym jego ciężarem powinien być obciążony konsument danego dobra.

Przez wielofazowość podatku rozumiemy sytuację, gdy jest on nakładany podczas każdego etapu obrotu usługą bądź towarem, aż do ostatniego nabywcy, to jest konsumenta.

Natomiast potrącalność VAT wyraża się faktem, iż każdy podatnik na danym etapie obrotu nalicza podatek, który obciąża następnego odbiorcę.


Aktualności | Artykuły | Banki | Partnerzy
Copyright © 2012
Podatki - informacje i aktualności